TBS Heat Shrink Tube Set

5 1
$11.99

Designed for cross-border e-commerce 670PCS color heat shrinkable tube set

INCLUDES
~60pcs - 1.0mm - 38mm Red
~60pcs - 1.5mm - 38mm Black
~50pcs - 2.0mm - 38mm Yellow
~50pcs - 2.0mm - 38mm Black
~50pcs - 2.5mm - 38mm Red
~50pcs - 2.5mm - 38mm Blue
~45pcs - 3.0mm - 38mm Black
~45pcs - 3.0mm - 38mm white
~30pcs - 3.5mm - 38mm Green
~30pcs - 3.5mm - 38mm Blue
~40pcs - 4.0mm - 45mm Black
~40pcs - 4.0mm - 45mm Red
~30pcs - 5.0mm - 45mm Blue
~25pcs - 6.0mm - 45mm Green
~25pcs - 7.0mm - 45mm Blue
~20pcs - 10.0mm - 45mm Black
~20pcs - 13.0mm - 45mm white

OR
 • DESCRIPTION
 • REVIEWS
 • Designed for cross-border e-commerce 670PCS color heat shrinkable tube set

  INCLUDES

  • ~60pcs - 1.0mm - 38mm Red
  • ~60pcs - 1.5mm - 38mm Black
  • ~50pcs - 2.0mm - 38mm Yellow
  • ~50pcs - 2.0mm - 38mm Black
  • ~50pcs - 2.5mm - 38mm Red
  • ~50pcs - 2.5mm - 38mm Blue
  • ~45pcs - 3.0mm - 38mm Black
  • ~45pcs - 3.0mm - 38mm white
  • ~30pcs - 3.5mm - 38mm Green
  • ~30pcs - 3.5mm - 38mm Blue
  • ~40pcs - 4.0mm - 45mm Black
  • ~40pcs - 4.0mm - 45mm Red
  • ~30pcs - 5.0mm - 45mm Blue
  • ~25pcs - 6.0mm - 45mm Green
  • ~25pcs - 7.0mm - 45mm Blue
  • ~20pcs - 10.0mm - 45mm Black
  • ~20pcs - 13.0mm - 45mm white